دوره کوچ زندگی

                       دوره کوچ زندگی    کارهاتون رابه بعد موکول می کنید ؟ هرروز تصمیم می‌گیرید صبح زود بیدار شوید ولی نمی‌تواند؟ بی انگیزگی به سراغ شمامی آید وبرنامه های خودرا‌نیمه‌رها‌می‌کنید؟ با‌اینکه‌برنامه‌ریزی‌می‌کنیدباز‌موفق‌به‌اجرانمی‌شوید؟ ازدست خودتان ناراحت هستید که چرا از دوره هایی که گذرانده اید نمی توانید استفاده کنید ؟ درعمل کردن…

معرفی کتاب

5 زبان عشق 101 بازی برای حضور ذهن 101سوالی که در دهه 20 سالگی باید از خودتان بپرسید 365 روز همگام با غذا های ایرانی اثرات پنهان تربیت آسیب زا احساس ارزشمندی وراهای تقویت آن آرامش و موفقیت استاد عشق اعجاز واقعی اگر زندگی بازی است این قوانینش است آنچه…

ورزش

ورزش از نگاه طب سنتی ایران ریاضت یا ورزش در طب سنتی ایران اهمیت فراوانی دارد به طوری‌که حکیم بوعلی سینا در کتاب قانون در بحث تدابیر مشترک، مهم‌ترین تدبیر در تندرستی را در درجه نخست، ورزش کردن و سپس تدبیر غذا و تدبیر خواب می‌داند و از این رو…