کتاب الکترونیکی

پاییز دل انگیز پرهیزات و تداخلات غذایی شیره انگور مزه ها با ما چه می کنند مصلح معجزه تنفس chi bepazam پودر حمام گنج اول سلامتی / تدبیر خوردنی ها و آشامیدنی ها انسان در جستجوی معنا تنفس توهم دانایی خود مراقبتی  

ورزش

ورزش از نگاه طب سنتی ایران ریاضت یا ورزش در طب سنتی ایران اهمیت فراوانی دارد به طوری‌که حکیم بوعلی سینا در کتاب قانون در بحث تدابیر مشترک، مهم‌ترین تدبیر در تندرستی را در درجه نخست، ورزش کردن و سپس تدبیر غذا و تدبیر خواب می‌داند و از این رو…